Aftrek giften

Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Er zijn een aantal mogelijkheden.

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI.

Hoeveel aftrek krijgt u?

  • Dat hangt af van het soort gift dat u doet.
  • U doet een periodieke gift
    Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Voorwaarden zijn dat u gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag overmaakt en dit vastlegt in een modelovereenkomst met de stichting Gitaarorkest Nederland. Daarin wordt ook vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift eindigt (bijvoorbeeld na vijf jaar, bij verandering in inkomsten of bij overlijden). De belastingdienst heeft hiervoor een modelovereenkomst opgesteld, klik op deze link om het formulier te downloaden.
  • U doet een gewone gift

    Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,–. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Daarbij mag u niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,–.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.belastingdienst.nl

Hoe kunt u nagaan of een ANBI (nog) de status culturele ANBI heeft?

Of een instelling een culturele ANBI is, kunt u nagaan met het programma ANBI opzoeken. Als in de kolom ‘Cultuur begindatum’ een datum is ingevuld en in de kolom ‘Cultuur einddatum’ geen datum is ingevuld, is de instelling op dit moment een culturele ANBI.

Vertrouwelijkheid en privacy

Stichting Gitaarorkest Nederland gaat voorzichtig om met uw gegevens en waarborgt uw privacy. U vindt onze privacyverklaring op onze website onder ‘Stichting’.