Aftrek giften

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Er zijn een aantal mogelijkheden.

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI.

Hoeveel aftrek krijgt u?

  • Dat hangt af van het soort gift dat u doet.
  • U doet een periodieke gift
    Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
  • U doet een gewone gift

    Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,–. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI’s

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,–.

Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Hoe kunt u nagaan of een ANBI (nog) de status culturele ANBI heeft?

Of een instelling een culturele ANBI is, kunt u nagaan met het programma ANBI opzoeken. Als in de kolom ‘Cultuur begindatum’ een datum is ingevuld en in de kolom ‘Cultuur einddatum’ geen datum is ingevuld, is de instelling op dit moment een culturele ANBI.